Administratorem strony jest Nicolas Castermans, ul. Ks.Stojałowskiego 110, 34-326 Pietrzykowice (NIP:5532586061, REGON: 526347877)

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem: baikara.contact@gmail.com

Najważniejsze informacje:

Kiedy odwiedzasz moją stronę internetową, automatycznie zbieram pewne informacje o Twoim urządzeniu, w tym informacje o Twojej przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej i niektórych plikach cookie zainstalowanych na Twoim urządzeniu.
Ponadto, gdy przeglądasz moją witrynę, zbieram informacje o poszczególnych stronach internetowych lub produktach, które przeglądasz, jakie witryny lub wyszukiwane hasła odesłały Cię do mojej witryny, a także informacje o tym, jak korzystasz z witryny. Nazywam te automatycznie gromadzone informacje jako Informacje o urządzeniu.

Zbieram informacje o urządzeniu, korzystając z następujących technologii:
Pliki cookie to pliki danych, które są umieszczane na Twoim urządzeniu lub komputerze i często zawierają anonimowy, niepowtarzalny identyfikator.
Pliki dziennika śledzą działania zachodzące w witrynie i zbierają dane, w tym adres IP, typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych, strony odsyłające / wyjściowe oraz znaczniki daty / czasu.
W serwisie możliwe jest korzystanie z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści na portalach społecznościowych oraz subskrybowanie profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, Linkedin.
Kiedy dokonujesz zakupu lub próbujesz dokonać zakupu za pośrednictwem mojej strony internetowej, zbieram od Ciebie pewne informacje, w tym imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, informacje o płatności (w tym numery kart kredytowych, adres e-mail, numer telefonu i dodany numer podatkowy) .) To się nazywa Informacje o zamówieniu.
Przez Dane osobowe w niniejszej Polityce prywatności mówimy zarówno o informacjach o urządzeniu, jak i o zamówieniach.

INFORMACJE OSOBISTE

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Nicolas Castermans ul. Ks.Stojałowskiego 110, 34-326 Pietrzykowice (NIP: 5532586061)

Cele, podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie dla każdego celu przetwarzania danych (patrz opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją ww. Praw zostały szczegółowo opisane w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Ze swojej strony uważam za konieczne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwały Ci wszystkie czynności związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Podkreślam, że zawsze przysługuje Ci jedno z praw wskazanych powyżej – jeżeli uważasz, że naruszyłem przepisy o ochronie danych osobowych przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Zarządu Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz też poprosić mnie o podanie informacji o tym, jakie dane o Tobie posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na podany powyżej adres e-mail. Dołożyłem jednak wszelkich starań, aby interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Z podanego powyżej adresu e-mail możesz skorzystać również w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantuję poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przepisami o ochronie danych osobowych. Dane osobowe zbierane są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.

Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych i świadczeniu na Twoją rzecz usług lub realizacji zamówień.

 1. Lh.pl – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym na serwerze skrzynek pocztowych,
 2. Mailchimp® The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – w celu korzystania z systemu poczty elektronicznej, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe, jeśli zapiszesz się do newslettera osoby, które potencjalnie mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych w ramach świadczenia mi usług wsparcia technicznego serwisu.
 3. Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty elektronicznej opartej na serwerach Google,
 4. Osoby – które potencjalnie mogą uzyskać dostęp

Wszystkie podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przepisami prawa.

W związku z korzystaniem z usług Google i systemu Mailchimp, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na serwerach amerykańskich. Nie martw się, Google i dostawca systemu Mailchimp przystąpili do programu Privacy Shield i tym samym gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Cele i czynności przetwarzania

Biuletyn Informacyjny. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz podać mi swój adres e-mail oraz imię poprzez formularz zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się do newslettera.

Dane podane przy zapisie do newslettera służą do wysyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona w trakcie zapisu do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas trwania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z subskrypcji, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterów, jak również zażądać ich usunięcia poprzez rezygnację z otrzymywania newslettera. Prosimy o kontakt w tej sprawie. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy. Ponadto w wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu.

W takim przypadku Twoje dane są przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 sek. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel archiwizacji korespondencji w celu wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo zażądać historii korespondencji ze mną (jeśli była archiwizowana), a także zażądać jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona moim nadrzędnym interesem, np. obronę przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane, które są niezbędne do założenia konta, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalsze dane.

Dane przekazane mi w związku z założeniem konta przetwarzane są w celu założenia i prowadzenia konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b) ust. RODO).

Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas prowadzenia konta. Gdy zdecydujesz się usunąć swoje konto, usunę również dane w nim zawarte. Pamiętaj jednak, że usunięcie konta nie powoduje usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez Ciebie za pośrednictwem konta.

W każdej chwili możesz sprostować dane zawarte w swoim koncie. W dowolnym momencie możesz również zdecydować o usunięciu swojego konta. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Zamówienia. Składając zamówienie musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane mi w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym faktura w mojej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy. Ponadto po tym terminie dane mogą być przeze mnie nadal przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj też, że mam obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych dotyczących zamówień nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz żądać usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz żądać usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych w celach statystycznych, a także zażądać usunięcia Twoich danych z mojej bazy.

W stosunku do danych dotyczących zamówień przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Zapłać przelewem elektronicznym, przelewem tradycyjnym lub kartą płatniczą. Twoje zamówienie na treści cyfrowe zostanie przetworzone natychmiast po dokonaniu płatności. Otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania eBooka.

Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstąpisz od umowy, przekazujesz mi dane osobowe zawarte w reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, konto bankowe numer. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy.

Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy. Reklamacje i oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być również archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz żądać usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych w celach statystycznych, a także zażądać usunięcia Twoich danych z mojej bazy.

Zgodnie z art. 38 prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęła się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przedsiębiorcy o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po pobraniu e-booka (treści cyfrowej) konsument traci prawo odstąpienia od umowy.

COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA
Na mojej stronie internetowej, podobnie jak na prawie wszystkich innych witrynach, używane są pliki cookie.

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. Komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre ze stosowanych przeze mnie plików cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, czyli po jej zamknięciu (tzw. Cookies sesyjne). Inne pliki cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i pozwalają mi rozpoznać Twoją przeglądarkę przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Więcej informacji znajdziesz poniżej.

Zgoda na pliki cookie. Podczas pierwszej wizyty w serwisie wyświetlana jest Ci informacja o stosowaniu plików cookies z możliwością wyrażenia zgody na ich używanie. Ponadto zawsze możesz zmienić ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce lub całkowicie je usunąć. Przeglądarki zarządzają ustawieniami plików cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z mojego serwisu, jak również wielu innych serwisów, które stosują pliki cookies.

Własne pliki cookie. Używam własnych plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności procesu składania zamówień.

Pliki cookie stron trzecich. Moja witryna, podobnie jak większość nowoczesnych witryn internetowych, korzysta z funkcji dostarczanych przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Korzystanie z takich plików cookie zostało opisane poniżej.

Google Analytics. Korzystam z narzędzia Google Analytics dostarczonego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję w oparciu o mój prawnie uzasadniony interes, polegający na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej.

Google Analytics automatycznie zbiera informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony internetowej. Zebrane w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane na serwery w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Ze względu na aktywowaną przeze mnie anonimizację IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

W związku z tym, że Google LLC ma siedzibę w USA i korzysta z infrastruktury technicznej znajdującej się w USA, przystąpiła do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez prawo europejskie. Na mocy umowy między USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku firm posiadających certyfikat Privacy Shield.

Możesz zapobiec rejestrowaniu danych zbieranych przez pliki cookies, dotyczących korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresem: https://tools.google .com / dlpage / gaoptout.

Jeśli interesują Cię szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych na mojej stronie możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.

Piksel Facebooka. Korzystam z narzędzi marketingowych dostępnych na Facebooku i dostarczonych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kieruję do Ciebie reklamy na Facebooku. Działania w tym zakresie realizuję na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu przesyłania Ci spersonalizowanych reklam pod kątem Twoich zachowań na mojej stronie internetowej wdrożyłem w ramach mojej strony Pixel Facebook, który w sposób automatyczny zbiera informacje o Twoim korzystaniu z mojej strony w zakresie przeglądanych stron. Zebrane w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane na serwer Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Piksela Facebooka są anonimowe, tj. Nie pozwalają mi Cię zidentyfikować. Wiem tylko, jakie działania podjąłeś w mojej witrynie. Informuję jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami zebranymi o Tobie w ramach korzystania przez Ciebie z Facebooka i wykorzystywać je do własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania na Facebooku nie są już zależne ode mnie, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Możesz także zarządzać swoimi ustawieniami prywatności ze swojego konta na Facebooku.

W związku z tym, że Facebook Inc. ma siedzibę w USA i korzysta z infrastruktury technicznej znajdującej się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez europejskie przepisy. Na mocy umowy między USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku firm posiadających certyfikat Privacy Shield.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych na mojej stronie możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na używanie w Twoim przypadku Pixela Facebooka, czy nie.

Narzędzia społecznościowe. Moja strona korzysta z wtyczek i innych narzędzi społecznościowych udostępnianych przez sieci społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN.

Wyświetlając moją stronę internetową zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy lub nie jesteś w tej chwili zalogowany. Takie informacje (wraz z Twoim adresem IP) Twoja przeglądarka przesyła bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywane.

Jeżeli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

W przypadku skorzystania z danej wtyczki, np. Poprzez kliknięcie w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i pojawią się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres zbierania danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez usługodawców, a także możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców .

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
Twitter – https://twitter.com/en/privacy,
Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

Jeżeli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przypisywały dane zebrane podczas Twojej wizyty na mojej stronie bezpośrednio do Twojego profilu w danym serwisie, musisz wylogować się z tego serwisu przed odwiedzeniem naszego serwisu.Możesz także całkowicie uniemożliwić ładowanie wtyczek w serwisie poprzez zastosowanie odpowiednich rozszerzeń do Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

DZIENNIKI SERWERA
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Dzienniki zawierają Twój adres IP, datę i godzinę serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

REGULAMIN SKLEPU

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym izahanderek.com który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 3. a) Sprzedawcy – rozumie się przez to Nicolas Castermans, www.izahanderek.com, ul. Ks.Stojałowskiego 110, 34-326 Pietrzykowice, NIP 5532586061
 4. b) Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby, które ukończyły 13 lat z zastrzeżeniem artykułów 11-24 Kodeksu Cywilnego, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
 5. c) Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy www.izahanderek.com, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.izahanderek.com.
 6. d) Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie
 7. e) Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, wyrażoną w złotych polskich, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.
 8. f) Dostawcy – rozumie się przez to DPD, InPost lub firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.
 9. g) Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta.
 10. h) Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 11. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 12. Klientów Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym
 13. Sklep zobowiązany jest do stosowania kodeksu dobrych praktyk na podstawie art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 20 września 2007r.) o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.

Rodzaj, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Firma Nicolas Castermans prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.izahanderek.com. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego izahanderek.com w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, a usługa “NEWSLETTER” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie.
 3. Usługa „NEWSLETTER” jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.
 4. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

* przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0,

* włączoną obsługę Java Script,

* włączoną obsługę plików Cookies,

* aktywny adres e-mail

Warunki realizacji Zamówienia

 1. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie całej Unii Europejskiej
 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu składa się z następujących czynności:

* wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

* dodania ich do koszyka,

* wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

* zalogowania do konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany

* podaniu danych niezbędnych do realizacji Zamówienia i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany.

kliknięcia przycisku “zamawiam i płacę”.

 1. Klient otrzymuje na podany adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość z prośbą o potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie w link zawarty w treści wiadomości.

Zasady płatności

 1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane według poniższych możliwości:
 2. kartą kredytową – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu (przelewy24)
 3. przelewem na rachunek bankowy: Nest Bank 55 1870 1045 2083 1066 0985 0001

Na prośbę Klienta do zamówienia wystawiana będzie faktura VAT.

Dostawa zamówionego Towaru

 1. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), np. Pocztę Polską /firmę kurierską tylko na terenie Polski i Europy. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki.

Zamówienia opłacone lub za pobraniem wysyłamy w terminie podanym w karcie każdego produkt. Termin jest określony w dniach roboczych liczonych od kolejnego dnia od złożenia zamówienia (w dni robocze o ile czas dostawy nie jest dłuższy, w przeciwnej sytuacji zamówienie otrzymuje indywidualny czas realizacji). Orientacyjny termin dostawy wynosi 1 do 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia.

 1. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy Klient proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.

Zwrot zakupionego Towaru

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827) o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Zwroty prosimy odsyłać na adres:

Firma Izabela Handerek, ul. Ks.Stojałowskiego 110, 34-326 Pietrzykowice

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym otrzymał produkty fizycznie wraz z dowodem zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Sklep nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, bez kosztów przesyłki, jednakże może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Konsument, w razie zwrotu, musi przedstawić oraz odesłać oryginał paragonu, który jest jedynym akceptowanym przez sklep dowodem zakupu.
 5. Sklep nie przyjmuje zwrotów pobraniowych, należna kwota zostaje zawsze przesłana do klienta, po akceptacji zwrotu, na konto bankowe przez niego podane, w przeciągu 14 dni od otrzymania towarów i poprawnego numeru konta konsumenta.

Ochrona danych osobowych

 1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 926) w celu realizacji Zamówień dokonywanych w Sklepie.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie.
 3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 5. Administratorem danych osobowych Klienta jest Firma Nicolas Castermans, ul. Ks.Stojałowskiego 110, 34-326 Pietrzykowice

Reklamacja Towaru

1. Wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2.Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest zawiadomienie o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu. Warunkiem niezbędnym jest posiadanie paragonu wydanego przez sklep. Reklamacje należy wysłać na adres sklepu w ciągu 14 dni od zgłoszenia. Klientowi przysługuje prawo do: obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.

Formularz reklamacyjny – proszę pisać pod e-mail baikara.contact@gmail.com w celu otrzymania formularza.

Reklamowany Towar należy odesłać wraz z opisem reklamacji na adres:

Firma Izabela Handerek, ul. Ks.Stojałowskiego 110, 34-326 Pietrzykowice